மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்

,

Continue Reading... மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
உன்னால் துடிக்கும் இதயம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கும் இதயம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கும் இதயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

சீனா கடனால் சீரழிந்தத இலங்கை உண்மையை உடைத்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை

சீனா கடனால் சீரழிந்தத இலங்கை உண்மையை உடைத்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை இலங்கையில் இன்று…

Continue Reading... சீனா கடனால் சீரழிந்தத இலங்கை உண்மையை உடைத்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை
Posted in சினிமா

ஆணுறை வாங்குறதுல தவறு ஒன்றுமில்லை.- கமல் மகள்

ஆணுறை வாங்குறதுல தவறு ஒன்றுமில்லை.- கமல் மகள் என்னால் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டிற்கு…

Continue Reading... ஆணுறை வாங்குறதுல தவறு ஒன்றுமில்லை.- கமல் மகள்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உண்மை சொல்

உண்மை சொல் மூச்சு முட்ட மூச்சு முட்டமுன்னே வந்து நிற்கிறாய்முத்தத்தாலே உன்னை தைக்கமுன்னே…

Continue Reading... உண்மை சொல்
Posted in உலக செய்திகள் குற்ற செய்திகள்

மாப்பிள்ளை ஓட்டம் பிடித்ததால் -நின்று போன திருமணம்

மாப்பிள்ளை ஓட்டம் பிடித்ததால் -நின்று போன திருமணம் நாகர்கோவிலில் மாப்பிள்ளை ஓட்டம் பிடித்ததால்…

Continue Reading... மாப்பிள்ளை ஓட்டம் பிடித்ததால் -நின்று போன திருமணம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முதலிரவு ..!

முதலிரவு ..! அடியே உன்னை அணைக்கவா …?அவசரம் பிடிக்கவா ..?தேடி என்னை வந்தவளேதேடி…

Continue Reading... முதலிரவு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறந்தேன் ஓடிவிடு …!

உன்னை மறந்தேன் ஓடிவிடு …! பள்ளி வந்த பருவத்திலபார்த்த உந்தன் பூ முகத்தை…

Continue Reading... உன்னை மறந்தேன் ஓடிவிடு …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீரில்…. விலை மாது …!

கண்ணீரில்…. விலை மாது …! தன்னம் தனி வந்தவரேதயங்கி தயங்கி நிற்பவரேகவலை விட்டு…

Continue Reading... கண்ணீரில்…. விலை மாது …!