60 காவல்துறை அதிகாரி களுக்கு திடீர் இடமாற்றம்

Spread the love
60 காவல்துறை அதிகாரி களுக்கு திடீர் இடமாற்றம்

இலங்கை காவல்துறை தலைமையகத்தை உடனடி அமுலுக்கு வரும் நிலையில் அறுபது காவல்துறை

அதிகாரிகள் மேலும் 4 dig உயர்நிலை அதிகாரிகளுக்கு திடீர் பணியிட மாற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது

,இவர்கள் அனைவரும் உடனடி அமுலுக்கு வரும் நிலையில் மாற்றம் பெற்று செல்கின்றனர் ,இவர்களில் 8SSP ,11SP ,20 OIC, உள்ளடங்கும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

Leave a Reply