3 பொருள் போதும் புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க ||new snack sweet Easy Evening Snacks

3 பொருள் போதும் புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க ||new snack sweet Easy Evening Snacks
இதனை SHARE பண்ணுங்க

3 பொருள் போதும் புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க ||new snack sweet Easy Evening Snacks

3 பொருள் போதும் புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க ||new snack sweet Easy Evening Snacks

3 பொருள் போதும் ,வீட்டில் இருந்து புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க

என்ன நம்பலையா …?ஆமாங்க முடியும் புதுசா இருக்கும் ,வெள்ளைக்காரங்க செய்வது போல .

வெளி நாடுகளில் இப்படி சுவையாக செய்து சாப்பிடலாம் .புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு அசத்துங்க.

சீஸ் போல பார்க்க இருக்கும் ,ஆனால் செய்து சாப்பிட்டா செமையா இருக்கும் .
இது நம்ம கிச்சின் கண்டு பிடிப்பில் உருவான,புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்க .

நாமம் ஒன்றையே தொடர்ந்து சாப்பிட்டா போரடிச்சும் போகலாம் இல்லையா ,அது தாங்க இப்படி புதுசா .

அதுக்கு தான் புதுசா இப்படி ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செஞ்சு காண்பிக்கிறம் .

நீங்களும் ,நம்மை போலவே ,ஆசையாக சுவைத்தது சாப்பிடுங்க மக்களே .

சாப்பிட்டு பார்த்து சுவையை சொல்லுங்க .

வாங்க இப்ப எப்படி இந்த ஸ்வீட் ஸ்னாக்ஸ் செய்வதை என்பதை பார்க்கலாம்.


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply