3 கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி

3 கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி
Spread the love

3 கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி

3 கப்பலை தாக்கிய ஹவுதி ,மத்திய தரை கடல் ,ஏடன் வளை குடா ஊடக பயணித்த அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கப்பல்கள் மீது ஏமன் , ஹவுதி அன்சர் அல்லா போர் புலிகள் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளன .

,காணொளியை பார்க்க

video