267 மில்லியன் பேரது விபரங்களை பேஸ்புக்கில் திருடிய கைக்கர்கள்

Spread the love
267 மில்லியன் பேரது விபரங்களை பேஸ்புக்கில் திருடிய கைக்கர்கள்

உலக மக்களை ஆட்டி படைத்தது வரும் பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் டாட்டாவில் இருந்து கைக்கர்கள் சுமார் 267

மில்லியன் பாவனையாளர்களது பெயர் விபரங்கள் ,மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம் என்பனவற்றை திருடி சென்றுள்ளனர் ,

இவர்களது இந்த் கடுகதி கைக்கிங் சம்பவம் அந்த நிறவனத்தை பெரும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது

Leave a Reply