16 நாடுகளில் இருந்து உக்கிரைனுக்கு ஆயுதங்கள்

16 நாடுகளில் இருந்து உக்கிரைனுக்கு ஆயுதங்கள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

16 நாடுகளில் இருந்து உக்கிரைனுக்கு ஆயுதங்கள் .

உக்கிரைனில் ரஸ்யா இராணுவத்தின் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ளவும் ,
மேலும் அவர்களின் முன்னேற்றத்தை தடுக்கவும் ,
16 நாடுகளில் இருந்து ஆயுதங்கள் வழங்க படுகின்றன .

இவ்வாறு வழங்க படும் ஆயுதங்களில் டாங்கிகள்,
கவச வண்டிகள் ,விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் ,விமானங்கள்,
பீரங்கிகள் ,பீரங்கி குண்டுகள் என்பன உள்ளடக்க படுகின்றன .

ஒரே தடவையில் பல நாடுகளில் இருந்து
பெருமளவு ஆயுதங்கள் குவிக்க படுகிறது . .

ரசியா என்கின்ற ஒரு நாட்டை எதிர் கொள்ள,
இதுவரை இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் ஆயுத உதவி புரிந்துள்ளன .

எனினும் ரசியாவின் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன .
அடிமேல் அடிவாங்கி உக்கிரைன் நொந்து வெந்து தணிகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க