13 பலஸ்தீனர்களை இழுத்து சென்ற இஸ்ரேல் இராணுவம்

இஸ்ரேல் இராணுவம்
Spread the love

13 பலஸ்தீனர்களை இழுத்து சென்ற இஸ்ரேல் இராணுவம்

பாலஸ்தீனம் மேற்கு கரையில் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தினரால் 13 க்கு மேற்பட்ட

அப்பாவி பாலஸ்தீனர்கள் கைது செய்ய பட்டு இழுத்து செல்ல பட்டனர்

இராணுவத்தினரால் பலமாக தாக்க பட நிலையில் இழுத்து செல்ல பட்டுள்ள காட்சிகள்

உலக ஊடகங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Leave a Reply