11 பிரான்ஸ் நாட்டவர்கள் – ஐ எஸ் அமைப்பில் இணைவு

Spread the love
11 பிரான்ஸ் நாட்டவர்கள் – ஐ எஸ் அமைப்பில் இணைவு

பிரான்ஸ் குடியுரிமையை கொண்ட 11 பேர் ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்பில் இணைய சென்றனர் ,

இவ்வவாறு சந்தேகிக்க படும் பதினொறு பேரும் துருக்கிநாட்டில் இருந்து பிரான்சுக்கு நாடு கடத்த

பட்டுள்ளனர் ,பிரான்ஸ் உளவுத்துறை தமது பணிகளை முடுக்கி விட்டிருக்கும் என் நம்ப படுகிறது

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply