ஹவுதி தாக்குதல் கப்பல் சேதம் ரஷ்யவில் தாக்குதல் 100 மக்கள் காயம்

ஹவுதி தாக்குதல் கப்பல் சேதம் ரஷ்யவில் தாக்குதல் 100 மக்கள் காயம்
Spread the love


ஹவுதி தாக்குதல் கப்பல் சேதம் ரஷ்யவில் தாக்குதல் 100 மக்கள் காயம்

ஹவுதிகள் நடத்திய கப்பல் ஏவுகணை தாக்குதலில் சரக்கு கப்பல் சேதம் ,

ரஷ்யாவில் நடத்த பட்ட தாக்குதலில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் காயம்

வீடியோ