ஹமாஸ் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இரு தளபதிகள் அவுட்

ஹமாஸ் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இரு தளபதிகள் அவுட்
Spread the love


ஹமாஸ் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இரு தளபதிகள் அவுட்

ஹமாஸ் இராணுவ தாக்குதலில் இஸ்ரேல் இராணுவத்தின்
இரு தளபதிகள் அவுட் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் போர் அரங்கில் அதிக தளபதிகளை இசுரேல் இழந்துள்ளது குறிப்பிட தக்கது

வீடியோ