ஹமாஸ் கண்ணிவெடியில் சிதறிய தளபதிகள்|வெடித்த கட்டடம் 16 இஸ்ரேல் படை காயம்

ஹமாஸ் கண்ணிவெடியில் சிதறிய தளபதிகள்|வெடித்த கட்டடம் 16 இஸ்ரேல் படை காயம்
Spread the love


ஹமாஸ் கண்ணிவெடியில் சிதறிய தளபதிகள்|வெடித்த கட்டடம் 16 இஸ்ரேல் படை காயம்

ஹமாஸ் கண்ணிவெடியில் சிதறிய இஸ்ரேலிய பெரும் தளபதிகள் ,
கண்ணிவெடியில் வெடித்த கட்டடம் ,சிக்கிய 16 இஸ்ரேல் படை காயம் ,
பலர் உயிர் ஊசல்

வீடியோ