வெள்ளத்தில் மிதந்த லண்டன் வீடியோ

வெள்ளத்தில் மிதந்த லண்டன் வீடியோ
Spread the love

வெள்ளத்தில் மிதந்த லண்டன் வீடியோ

லண்டன் லூசியம்பகுதி திடீரென வெள்ளத்தால் சூழ .பட்டது

லீ கை பிரதான வீதி எள்த்தம் பகுதியில் நீர் குழாய் அடைத்து , வெடிப்பின் காரணாமாக இந்த வெள்ளம் ஏற்பட்டது .

அதி காலை நான்கு மணி முதல் ஆரம்பித்த இந்த வெள்ளம் ,11 மணிவரை காணப்பட்டது .

அதன் பின்னர் இயல்பு நிலைக்கு சென்றது .அதன் காட்சிகள் இங்கே

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்கவும் .