வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வன்னி – பாடசாலைகள் ,30 வீடியோ ,photo

Spread the love
வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வன்னி – 30 photo

இரணைமடு குளம் திறந்து விடப்பட்ட நிலையில் தற்போது கீழ் நிலப்பகுதிளான சுமார் 30 கிராமங்களுக்கு மேல்

வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன ,அதன்காட்சி தொகுப்புக்கள் இவை

https://www.facebook.com/khc1ab/videos/2172633893038724/
https://www.facebook.com/khc1ab/videos/2172633119705468/
வெள்ளம்
வெள்ளம்
வெள்ளம்
வெள்ளம்
வெள்ளம்

Leave a Reply