வெள்ளத்தில் பாதிக்க பட்ட மக்களுக்கு சமைத்து உணவு வழங்கும் இராணுவம் – photo

Spread the love
வெள்ளத்தில் பாதிக்க பட்ட மக்களுக்கு சமைத்து உணவு வழங்கும் இராணுவம் – photo

நாடு தழுவிய ரீதியில் இடம்பெற்று வரும் வெள்ள பாதிப்பில் சிக்கிய மக்களை இராணுவ மீட்பு குழுவினர் சென்று தமது பணிகளை ஆற்றி வருகின்றனர் ,

நீரில் அடித்து செல்ல பட்ட வாகனங்களை கட்டி இழுத்து கரை சேர்க்கும் பணிமுதல் மக்களுக்கு சமைத்த உணவு வழங்கும் நிகழ்விலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் ,

மக்களை காக்கவே எமது இராணுவம் உள்ளது என்ற மாயை தோற்றத்தை ஏற்படுத்த இந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெறுகிறது

இராணுவம்

Leave a Reply