வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா விமானம்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா விமானம்
Spread the love

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா விமானம்

இந்தியா இராணுவத்தின் விமானம் ஒன்று வீழ்ந்து நொறுங்கியுள்ளது .
வழமையான பயிற்சி பணிகள் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த விமானம் ,கர்னாடக,
மகளி கிராம பகுதியில் வீழ்ந்து நொறுங்கியது .

இந்த விபத்தில் விமானி பரசூட் மூலம் ,
குதித்து தப்பித்து கொண்டதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

ஒரு வாரத்தில் இடம்பெற்ற மூன்றாவது விமான விபத்தாக இது பதிய பெற்றுள்ளது .
உலங்கு வானூர்தி ஒன்று வயல் வெளியில், தரை நிறங்கிய நிலையில் காணப்பட்டது .

அதற்கு முன்னதாக போர் விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது .
இந்திய விமான படையின் நம்பிக்கை நட்ஷத்திரமாக விளங்கும் ,
இந்த அதி உயர் சண்டை விமானங்கள் தொடராக வீழ்ந்த வண்ணம் உள்ளமை ,
பல சநதேகங்களை எழுப்பியுள்ளது .

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா விமானம்

சீனா இராணுவம் ,இந்தியா எல்லைகளில் ஆழ ஊடுருவிய பின்னர் ,
தொடராக இந்திய விமானங்கள் வீழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன .

இவை சீன இராணுவத்தினர் விமானங்களில் கோளாறை ஏற்படுத்தி ,
அதன் அலைவரிசையை குழப்பி ,கைக்கிங் செய்து வீழ்த்துவதான ,
சந்தேகம் வலுத்துள்ளது .

இவ்வாறான தொடர் விமான விபத்துக்கள் ,இந்திய விமானப்படையின் பலத்தில் ,
ஓட்டைகள் உள்ளதை ,அல்லது பயன் பாடற்ற விமானங்களை
வைத்திருப்பதாக காண்ப்பிக்கிறது .

உக்ரைன் விமானங்கள் பல இவ்வாரூ செயல் இழந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன ,
இவ்வாறான நிலையில் இந்தியாவும் உள்ளாக்க பட்டுள்ளதா ,
என்ற சந்தேகத்தை இவை எழுப்பியுள்ளது .