விபச்சாரத்தை சட்டமாக்க நடவடிக்கை

Spread the love

விபச்சாரத்தை சட்டமாக்க நடவடிக்கை

இலங்கையில் விபச்சாரத்தை சட்டமாக்க ஆளும் கட்சி பெண்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்

,பாலியல் வழக்குகளில் சிக்கி அப்பாவி பெண்கள் சிறைகளில் சிக்கி தவிக்கின்ற நிலையிலும்

,அவர்கள் குடும்பம் நின்மதியாக வாழும் நிலைக்கு எடுத்து செல்லவும் ,உல்லாச பயணிகள்

தங்கும் கொட்டல்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் இதனை சட்டமாக வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்

இதற்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் நிலவி வருகிறது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply