இது தான் வாழ்வு …!

Spread the love

இது தான் வாழ்வு …!

தோளுக்கு மாலையா
தோட்ட பூவே வாறியா ..?
வாழை நாரில
வந்து சிக்கிறியா …?

கல்யாண பந்தலிலே
காட்சிக்கு நிக்கிறியா ..?
கூந்தல் மேவியே
குலவி ஆடுறியா ..?

அழகாய் பூத்தாய்
ஆயூளை பறித்தான் …
உயிரு போகுமுன்னே
உலவுறாய் அழகாய் தான் …

சிரித்து மலர்ந்து
சிறகு உடைந்து …
வீழ்ந்து கருகி
வீழ்ந்தாய் நொந்து ….

வாசல் பூவே
வாழ்வு இதுவாச்சு …
அழகாய் பூத்தென்ன
ஆயூள் முடிந்தாச்சு …!

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -11/03/2019

Home » Welcome to ethiri .com » இது தான் வாழ்வு …!

Leave a Reply