வாட்ஸாப் பயனாளிகளுக்கு அதிர்ச்சி – பழைய கைபேசிகளில் வேலை செய்யாது

Spread the love
வாட்ஸாப் பயனாளிகளுக்கு அதிர்ச்சி – பழைய கைபேசிகளில் வேலை செய்யாது

உலக மக்கள் அதிகமாக பயனப்டுத்தும் வாட்சப் தனத்து சேவையை மட்டு பபடுத்துகிறது ,அதாவது பழைய மாடல் கைப்பேசிகளில் இவை பயன் படுத்த படமாட்டாது எனவும்

தாம் அந்த iOS 8 or older will no longer be supported, along with any Android device running version 2.3.7 or older. இவற்றுக்கு வேலை

வாட்ஸாப் பயனாளிகளுக்கு அதிர்ச்சி – பழைய கைபேசிகளில் வேலை செய்யாது

செய்யாது ,அதாவது இவர்கள் சொல்ல வருவது புதிய கை பேசிகளை வாங்கி பாவியுங்கள் ,என்பது தான் ,

அது ஒரு கைபேசி விறபனையை மிக தீவிரமாக்கும் நகர்வின் செயல்பாடாக இதனை பார்க்க முடிகிறது

,இதுபோலவே பேஸ்புக் க்கும் மேற்கொள்கிறது .எனவே இந்த பயன்பாட்டை மேற்கொள்ளும் மக்களே உடனே புதிய கை பேசிகளை வாங்கி குவியுங்கள்

Leave a Reply