வடக்கு லண்டனில் வெள்ளம் மக்கள் அவதி -swollen நதி உடையும் அபாயம்

Spread the love
வடக்கு லண்டனில் வெள்ளம் மக்கள் அவதி -swollen நதி உடையும் அபாயம்

பிரிட்டன் – வடக்கு லண்டன் ப்குதியில் swollen நதியின் நீர் மட்டம் அதிகரித்து செல்ல படுவதல் அதன் அருகில் உள்ள மக்கள் பாதிக்க படலாம் என எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது ,

தொடர்ந்து பல கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன ,மக்கள் பெரும் அவதியுற்று வருகின்றனர் .மீட்பு பணிகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது

தற்போது 230 வெள்ள அபயா எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது

வெள்ளம்

Leave a Reply