வடக்கு இஸ்ரேலை போட்டு தாக்கும் ஹிஸ்புல்லா

வடக்கு இஸ்ரேலை போட்டு தாக்கும் ஹிஸ்புல்லா
Spread the love

வடக்கு இஸ்ரேலை போட்டு தாக்கும் ஹிஸ்புல்லா

வடக்கு இஸ்ரேலை போட்டு தாக்கும் ஹிஸ்புல்லா இஸ்ரலினால் ஆக்கிரமிக்க பட்ட ,வடக்கு கிரியட் ஷமான ,மக்கள் குடியேற்ற பகுதிகள் ,மற்றும் அதன் அருகில் நிறுவப்பட்டுள்ள ,இஸ்ரேலிய படை நிலைகளை ,இலக்கு வைத்து ,ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் ,கடும் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர்

நீண்ட தூர ரொக்கட்டை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் .

இதில் மக்கள் மக்கள் வாழ்விடங்கள் ,மற்றும் இராணுவ படை நிலைகள் என்பனவற்றுக்கு, பலத்த சேதங்கள் ஏற்படுத்த பட்டுள்ளதாக லெபனான் போர் படைகள் .தெரிவித்துள்ளன .

ஆனால் இஸ்ரேல் படைகள் எத்னையும் தெரிவிக்கவில்லை .

வீடியோ