லண்டன் (Trafalgar Square) தற்போது பொங்கல் வாழ்த்துகள்

லண்டன் (Trafalgar Square) தற்போது பொங்கல் வாழ்த்துகள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

பிரித்தானியாவின் இலண்டன் மாநகரில் அமைந்துள்ள டிராபல்கர்
சதுக்கத்தில் (Trafalgar Square) தற்போது பொங்கல் வாழ்த்துகள் ஒளிரவிடப்பட்டுள்ளது.


தமிழரின் தேசிய அடையாளமான கார்த்திகை மலருடன் கூடிய இந்த மின்னொளி காட்சிப்படுத்தல்,பிரித்தானிய நேரம் இன்றிரவு
9 மணிவரை ஒளிரவிடப்படவுள்ளது.


இதனை SHARE பண்ணுங்க