லண்டனில் -100 மைல் வேகத்தில் கார் ஓடியவருக்கு இரண்டு லட்சம் தண்டம்

Spread the love

லண்டனில் -100 மைல் வேகத்தில் கார் ஓடியவருக்கு இரண்டு லட்சம் தண்டம்

பிரிட்டன் Nottinghamshire காவல்துறை பிரிவுக்குள் இருபது மைல் வேகத்தில்

செல்ல வேண்டிய பகுதியில் நூறு மைல் வேகத்தில் கார் செலுத்திய அமீர் கான்

என்பவர் தவறான பாதையிலும் ஒருவழி சாலை வழியாகவும் செலுத்தியுள்ளார்

மேலும் காவல்துறை காருடன் இவர் மோதியுள்ளார் , நீதி விசாரணைகளுக்கு

உட்படுத்த பட்டார் .இவரது மிக ஆபத்தான கார் செலுத்துதல்

காரணமாக நீதிமன்று இரண்டு லட்சம் பவுண்டுகள் தண்டம் அறவிட்டுள்ளது

சாலைகளில் வேகமாக கார் செலுத்தும் நபர்களே இதனை சற்று கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ,இஇவ்வாறும் தண்டம் அறவிட படுகிறது

இரண்டு லட்சம் தண்டம்
இரண்டு லட்சம் தண்டம்

Leave a Reply