ரொக்கட் தாக்குதலினால் அதிரும் இஸ்ரேல்

ரொக்கட் தாக்குதலினால் அதிரும் இஸ்ரேல்
Spread the love

ரொக்கட் தாக்குதலினால் அதிரும் இஸ்ரேல்

ரொக்கட் தாக்குதலினால் அதிரும் இஸ்ரேல் எரியும் வடக்கு இஸ்ரேல் தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக அறிவிப்பு .

வீடியோ