ரஷ்ய துருப்புக்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட டாங்கி

ரஷ்ய துருப்புக்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட டாங்கி
இதனை SHARE பண்ணுங்க

ரஷ்ய துருப்புக்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட டாங்கி

ரஷ்ய துருப்புக்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட T-90M ப்ரோரிவ் ,
பிரதான போர் டாங்கிகளின் புதிய தொகுப்பை வழங்கியுள்ளது .

இந்த டாங்கிகளில்
அடுத்த தலைமுறை ரியாக்டிவ் கவசம்,
புதிய பீரங்கி, மேம்பட்ட தகவல் தொடர்பு மற்றும்,
அதிக சக்தி வாய்ந்த எஞ்சின் ஆகியவை உள்ளன.

இதன் தாக்குதல் திறனும் ஐந்து மைல்களுக்கு உள்ளான நிலைகளை ,
துல்லியமாக தகர்த்து அழிக்கும் ,
வல்லமை பொருந்தியது எனப்படுகிறது .

அவ்வாறான முக்கிய ஆயுத கவச டாங்கிகள்,
முன் அரண் கள நிலைகளுக்கு அனுப்ப பட்டுள்ளது .

இந்த டாங்கிகளினால் ,உக்கிரேன் இராணுவத்தினருக்கு ,
மிக பெரும் நெருக்கடியை தருவிக்கும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .

இந்த டாங்கிகள் ஐந்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவற்றை ,
உற்பத்தி செய்த்திட ரசியா கவனம் செலுத்தி வருகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க