ரஷ்யா விமானங்கள் 40 சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேலுக்குள் நுழைந்த விமானங்கள் இஸ்ரேலினால் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love

ரஷ்யா விமானங்கள் 40 சுட்டு வீழ்த்தல்

ரஷ்யா விமானங்கள் 40 தம்மால் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளதாக உக்ரைன் வான்காப்பு படைகள் தெரிவித்துள்ளன .

உக்ரைன் முக்கிய பகுதிகளை இலக்கு வைத்து தாக்குதல் நடத்த பறந்து வந்த ஈரான் தயாரிப்பு தற்கொலை விமானங்களே இவ்விதம் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளன .

ரஸ்யாவுக்குள் நுழைந்து உக்ரைன் தாக்குதலை நடத்தி வந்த நிலையில் ,அதற்கு பதிலடி தாக்குதலாக பெரும் தொகையில் தற்கொலை விமான தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது குறிப்பிட தக்கது .