ரசியா தயாரித்துள்ள புதிய டிரோன்

ரசியா தயாரித்துள்ள புதிய டிரோன்
Spread the love

ரசியா தயாரித்துள்ள புதிய டிரோன்

ரசியா நாட்டில் ஆயுத விற்பனை நிறுவனம் ஒன்று,
தற்போது புதிய டிரோன்களை தயாரித்துள்ளது .

இந்த டிரோன்கள் தாக்குதல் மாற்று உளவு பார்த்தலில் மிக சிறப்பானா இடத்தை,
தக்கவைத்துள்ளது எனவும் ,இதனால இவை விரைவாக உலக சந்தைகளில் விற்பனை செய்ய படும் ,
என எதிர் பார்க்க படுகிறது ..

ஈரானின் தற்கொலை தாக்குதல் கரும்புலி விமானங்களுக்கு ,
ஒத்தவையாக இவை காண படுகின்றன எனப்படுகிறது .

மேற்படி விமானங்கள் உக்கிரைன் போரில் ,
ரசியா ஆதிக்கம் செலுத்திட ,
முக்கிய பங்கினை வகிக்கும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .