மூழ்கிய இஸ்ரேல் கப்பல் தப்பிய ஈரான் ஆயுத கப்பல் 

மூழ்கிய இஸ்ரேல் கப்பல் தப்பிய ஈரான் ஆயுத கப்பல் 
Spread the love

மூழ்கிய இஸ்ரேல் கப்பல் தப்பிய ஈரான் ஆயுத கப்பல்  கடலில் நடந்த துரத்தல்,தயாராகும் தாக்குதல் திட்டம் திருவிழா விரைவில் ,கப்பல் மூழ்கியது எப்படி ,உளவு விளையாட்டு