முன்னாள் ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் கூரே மீது தாக்குதல்

Spread the love
முன்னாள் ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் கூரே மீது தாக்குதல்

இலங்கை – தல்பிட்டிய பகுதியில் இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் வைத்து முன்னாள் வடக்கு இனவாத ஆளுநர்

ரெஜினோல்ட் கூரே மீது அங்கு நின்ற் மக்கள் திடீர் தக்குதலை நடத்தினர் .இதனால் அங்கு பதட்ட நிலவியது

Leave a Reply