முக்கிய தீவிரவாத தலைவரை போட்டு தள்ளிய அமெரிக்கா

முக்கிய தீவிரவாத தலைவரை போட்டு தள்ளிய அமெரிக்கா
Spread the love

முக்கிய தீவிரவாத தலைவரை போட்டு தள்ளிய அமெரிக்கா

சோமாலியாவில் தீவிரவாத பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ,
ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அமைப்பின் முக்கிய உதவியாளர்,
பிலால் அல்-சூடானி உள்ளிட்ட 10 பேரை அமெரிக்கா போட்டு தள்ளியது .

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அமைப்பின் முக்கிய உதவியாளரான,
பிலால் அல்-சூடானி,
ஐ எஸ் அமைப்பு வலையமைப்பு மேம்பெற ,
நிதி பங்களிப்பு செய்து ,
அந்த அமைப்பை வளர்த்து வந்தார் என,
குற்றம் சுமத்துகிறது .

அதனாலேயே அவரை கண்காணித்த வந்த அமெரிக்கா,
வெளியக புலனாய்வு பணியகம் ,
தக்க நேரம் பார்த்து தமது ஆடுகளத்தை ,
திறந்து வேட்டையை முடித்துள்ளது .