மீனவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டம்

மீனவர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை
இதனை SHARE பண்ணுங்க

மீனவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டம்

மீனவர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நிறுவுவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்றொழில் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

விவசாய மற்றும் கமநல காப்புறுதிச் சபையின் மூலம் மீனவர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என,
கடற்றொழில் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் சுசந்த கஹவத்த தெரிவித்துள்ளார்.


இதனை SHARE பண்ணுங்க