மாலிக்கு விமானங்களை விற்று தள்ளிய ரஷ்யா

மாலிக்கு விமானங்களை விற்று தள்ளிய ரஷ்யா
Spread the love

மாலிக்கு விமானங்களை விற்று தள்ளிய ரஷ்யா

ரஷ்ய ஆயுத தொழில் சாலை நிறுவனம் ஒன்று,
மாலிக்கு இருபது போர் விமானங்கள் மற்றும் ,
டசின் கணக்கான உளவு விமானங்கள் என்பனவற்றை வழங்கியுள்ளது .

உக்கிரைனில் தீவிர சமர் இடம்பெற்று வரும் நிலையில் ,
மாலிக்கு பெரும் தொகையில் ,
ரஷ்ய ஆயுத விற்பனை புரிந்துள்ளது .அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகளை
கொதிப்பில் உறைய வைத்துள்ளது .