மாட்டு ஏறாவூரில் ஆயுதங்கள் மீட்பு

Spread the love
மாட்டு ஏறாவூரில் ஆயுதங்கள் மீட்பு

இலங்கை மாட்டு ஏறாவூரில் பகுதியில் மறைத்து வைக்க பட்டிருந்த ஒருத தொகுதி துப்பாக்கி ரவைகள் மீட்க பட்டுள்ளன ,பொலிஸாருக்கு கிடைக்க பெற்ற இரகசிய தகவலை அடுத்தே இந்த கைது இடம்பெற்றுள்ளது

Leave a Reply