உன்னை நான் மறப்பேனா …?

Spread the love

உன்னை நான் மறப்பேனா …?

உடைத்து பாயும் அருவி போல
உன் நினைவு ஓடுதடி…..
உருளும் அலை வேகம் போல
உள்ளம் ஆடுதடி …

வெடித்து பறக்கும் கணை போல
வேகம் கூடுதடி – என்னை
வேக வைத்து பார்த்தவளே
வேண்டும் வரம் தந்திடடி ….

பூவை சூடி நீயும் நடக்க
பூமி குளிருதடி – அந்த
வானம் கூட சிரிக்க
வாழ்த்து கொட்டுதடி ….

கலைந்த கூந்தல்
கண்ணில் விழவே காதல் பிறக்குதடி .
கண்ணே உன்னை தீண்டத்தானே
காமம் அழைக்குதடி …

நெஞ்சுக்குள்ளே உந்தன் நினைவு
நெருப்பாய் கொதிக்குதடி ….
நெஞ்சே உன்னை சுமந்தேன்
நெருங்கி வந்திடடி …!

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -26/02/2019

Home » Welcome to ethiri .com » உன்னை நான் மறப்பேனா …?

Leave a Reply