மனிதம் ஒன்று வீழ்ந்தது

மனிதம் ஒன்று வீழ்ந்தது
Spread the love

மனிதம் ஒன்று வீழ்ந்தது

எழுந்து நடந்த பெரியவன் -இவன்
எதுகை மோனையில் உயர்ந்தவன்
அழுது திரிந்த மக்களுக்கு
அழைத்து உணவு தந்தவன்

சிகரம் உயரம் இருந்தவன்
சில்லறைக்கும் உதவியவன்
சிந்தனை உயர்வு கொண்டவன் -எதிர்க்கட்சி
சிம்மாசனத்திலும் அமர்ந்தவன்

படைக்க முடியா சாதனையை
படைத்து காட்டி நிமிர்ந்தவன்
அடக்க முடியா அன்பினை -ஈழ
அண்ணன் மீது கொட்டியவன்

எதற்கும் அஞ்சா நடப்பவன்
எதையும் எதிர் கொள்பவன்
அந்த மலை வீழ்ந்தது
ஆழ வலி தந்தது .

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )

ஆக்கம் 29-12-2023

28-10-2023 நடிகர் விஜகாந்த மரணித்த பொழுது கண்கள் கலங்கிய வேளையில்
அவருக்கு இதனை சமர்ப்பணம் செய்கிறேன்