புத்தளம் ,கண்டி கோட்டா – அமோக வெற்றி ( தபால் வாக்கு )

Spread the love

கண்டியில் கோத்தபாயா தழுவியுள்ளார் –

471,502 votes
சஜித் 417,355 votes வாக்கினை பெற்றுள்ளார் .இது மிகப்பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது சஜித்துக்கு

மட்டக்களப்பு சஜித் – அமோக வெற்றி ( தபால் வாக்கு )

Leave a Reply