மக்களின் வறுமையை கோட்டா ஒழிப்பார் – கண்டு பிடித்த நாமல்

Spread the love
மக்களின் வறுமையை கோட்டா ஒழிப்பார் – கண்டு பிடித்த நாமல்

இலங்கையில் – ம்மக்களின் வறுமையை அழிக்கும் நகர்வில் அளவும் ஜனாதிபதி கவனம் செலுத்தி வருகிறார் ,

அதற்கு அமைவாக பொருட்களின் விலைகள் குறைக்க படுகின்றன ,மேலும் அபிவிருத்தி ,அதற்குரிய சுய தொழில் வாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு நிதிகள் ,

மானியங்கள் என்பன வழங்க பட்டு மக்கள் சிறந்த முறையில் வாழ்வினை மேற்கொள்ள வழி செய்வார் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் ,

இதுவரை வடக்கு ஆளுநரை தெரிவு செய்ய முடியாது திணறும் கோட்டாவினால் வறுமை ஒழிப்பு எப்படி

சாத்தியம் மைனர் குஞ்சு ..? என மக்கள் கேள்விகள் கேட்க தயங்கவில்லை .

Leave a Reply