போலி அம்புலன்ஸ் சாரதி கைது

போலி அம்புலன்ஸ் சாரதி கைது
Spread the love

போலி அம்புலன்ஸ் சாரதி கைது

அவுஸ்ரேலியாவில் போலி அம்புலன்ஸ் சாரதி ஒருவர் கைது செய்ய பாட்டுள்ளார் .

இவரை தனது நன்பையின் சீருடையை பெற்று அவசரகால உதவி மருத்துவ ஊழியராக தன்னை அறிமுக படுத்தி நடித்து வந்துள்ளார் .

இவரது இந்த போலிமுகம் ஒருநாள் அமபலமானது .

தற்போது இந்த பெண் கைது செய்யப்பட்டுளளார் .

இவர் மீது 26 குற்றங்கள் சுமத்த பட்ட நிலையில் ,குற்றத்தை ஒப்பு கொண்டு சிறை தண்டனை பெற்றுளளர் .