பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை திமுக, அதிமுகவை கலாய்த்த சீமான்

பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை திமுக, அதிமுகவை கலாய்த்த சீமான்
Spread the love

பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை திமுக, அதிமுகவை கலாய்த்த சீமான்

நாம்தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் அவர்கள் பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை என ஆளும் ஆட்சிகளை வறுத்தெடுத்துள்ளார் .

நாம் வெல்ல நீங்கள் பேராதரவு தாருங்கள் நாம் சொல்லும் இந்த விடயத்தை காதில் போட்டு கொள்ளுங்கள் .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க