பெருமளவு இராணுவத்தினருக்கு பதவி உயர்வு

Spread the love

பெருமளவு இராணுவத்தினருக்கு பதவி உயர்வு

இலங்கை இராணுவத்தின் மிக்க முக்கிய பதவி நிலைகளில் உள்ளவர்கள் மற்றும் கீழ் நிலையில்

உள்ளோர் என 84 கடற்படை அதிகாரிகள் and 1,684 பேருக்கு திடீர் பதவி உயர்வு வழங்க பட்டுள்ளது

கோட்டா ஆட்சியில் இராணுவம் நவீன மயமாக்களுக்கு உள்ளாக்க பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply