புஸ்ஸல்லாவ பிரதேசத்திற்கு ஒலிபெருக்கி

Spread the love
புஸ்ஸல்லாவ பிரதேசத்திற்கு ஒலிபெருக்கி
புஸ்ஸல்லாவ பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட டெல்மார் தோட்டம் மத்திய பிரிவு ஆலயத்தற்கான ஒலிபெருக்கி சாதனங்கள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு

நுவரெலியா மாவட்டம் உடபுஸ்ஸல்லாவ பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட டெல்மார் தோட்டம் மத்திய பிரிவு ஆலயத்தற்கான ஒலிபெருக்கி சாதனங்கள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு

முன்னால் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவருமான கலாநிதி

வே.இராதாகிருஸ்ணன் அவர்களின் பன்முகப்படுத்தபட்ட நிதி ஒதுக்கீடில் முன்னெடுக்கப்பட்டு

ஆலய நிரவாக சபையிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு முன்னால் அமைச்சரின் தலைமையில் நடைபெற்றவே.இராதாகிருஸ்ணன் அவர்களின்

பன்முகப்படுத்தபட்ட நிதி ஒதுக்கீடில் முன்னெடுக்கப்பட்டு ஆலய நிரவாக சபையிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு முன்னால் அமைச்சரின் தலைமையில் நடைபெற்றது

Leave a Reply