புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்கும் பணி ஆரம்பம்

Spread the love

இலங்கையில் புதிய ஜனாதிபதி தெரிவு செய்ய பட்ட நிலையில் தற்போது கோட்டபாய முன்னிலையில் புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது

Leave a Reply