பிரிட்டனில் East Midlands and Yorkshire பகுதியில் வெள்ள அபாயம் – மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

Spread the love
பிரிட்டனில் East Midlands and Yorkshire பகுதியில் வெள்ள அபாயம் – மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

பிரிட்டனில் கிழக்கு Midlands மற்றும் Yorkshire நகர பகுதியில் வெள்ள அபாயம் ஏற்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது ,தொடர்ந்து மழைப்பொழிவு இடம்பெற்றால் இந்த வெள்ள அனர்த்தம் நிகழும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளதுடன் இது தொடர்பான எச்சரிக்கை மக்களுக்கு விடுக்க பட்டுள்ளது

வெள்ளம் பிரிட்டன்

Leave a Reply