பிரிட்டனில் -£105 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்

Spread the love

பிரிட்டனில் இன்று செவவாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற யூரோ மில்லியன் குழுக்களில் பிரிட்டனை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சுமார் 105 மில்லியன் பவுண்டுகளை தட்டி சென்றுள்ளார் ,மிகவும் பரபரப்பாக இடம்பெற்ற இந்த குழுக்களில் குறித்த நபர் வெற்றியை தட்டி சென்றுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .

The winning numbers this time were 08, 10, 15, 30 and 42 – and the Lucky Star numbers were 04 and 06.

 EuroMillions ticket

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply