பிரிட்டனில் வாக்கு சாவடியில் – பெண்ணால் தொழில் கட்சி தலைவருக்கு நடந்த அவமானம் – video

Spread the love

பிரிட்டனில் – வாக்கு சாவடியில் – பெண்ணால் தொழில் கட்சி தலைவருக்கு நடந்த அவமானம் – video

குறித்த பெண் திட்டமிட பட்டு மேற்கொள்ள பட்ட நகர்வா என சந்தேகிக்க படுகிறது ,இது தொழில் கட்சி தலைவருக்கு பெரும் சங்கடத்தை தோற்றுவித்துள்ளது

Leave a Reply