பிரிட்டனில் லொத்தரியில் – பல மில்லியனை அள்ளி சென்ற இரு நபர்கள் .

Spread the love
பிரிட்டனில் லொத்தரியில் – பல மில்லியனை அள்ளி சென்ற இரு நபர்கள்

பிரிட்டனில் நேற்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற lotto லொத்தர் குழுக்களில் இரு நபர்கள் தலா £6,317,431பவுண்டுகளை அள்ளி சென்றுள்ளனர் .பல வாரங்களின் பின்னர் இந்த மிக பெரும் வெற்றி கிடைக்க பெற்றுள்ளது என்பதை அவதானிக்க முடிகிறது .


17 – 22 – 25 – 27 – 32 – 35
Bonus ball
05 மேற்படி இலக்கங்கள் வெற்றி இலக்கங்களாக அமைய பெற்றுள்ளன ,.இவற்றை சோடி இலக்கங்கள் என கூறுவார்கள் அதுவே இங்கே இடம்பெற்றுள்ளது

லொத்தரி

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply