பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தாக்குதல் இஸ்ரேல் பரசூட் படை களத்தில் இருந்து தப்பி ஓட்டம்

பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தாக்குதல் இஸ்ரேல் பரசூட் படை களத்தில் இருந்து தப்பி ஓட்டம்
Spread the love


பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தாக்குதல் இஸ்ரேல் பரசூட் படை களத்தில் இருந்து தப்பி ஓட்டம்

பாலஸ்தீனம் ஹமாஸ் போர் படைகள் தாக்குதல் உச்சம் ,
இஸ்ரேல் பரசூட் படை களத்தில் இருந்து தப்பி ஓட்டம் .


இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் ஆரம்பிக்க பட்ட மூன்று மாத்தில் இரண்டாவது படை விலகல்

வீடியோ