பாலஸ்தீன தனி நாடு இஸ்ரேல் பாராளு மன்றில் விவாதம்

பாலஸ்தீன தனி நாடு இஸ்ரேல் பாராளு மன்றில் விவாதம்
Spread the love


பாலஸ்தீன தனி நாடு இஸ்ரேல் பாராளு மன்றில் விவாதம்

பாலஸ்தீன தனி நாடு இஸ்ரேல் பாராளு மன்றில் விவாதம் .


அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் கருத்து கேட்கும் விடயம் இடம்பெற்றுள்ளது ,பாலஸ்தீன தனி நாட்டு கோரிக்கை இப்பொழுது சூடு பிடித்துள்ளது

வீடியோ