பழிவாங்கிய ரசியா உக்கிரேன் இராணுவம் 600 பேர்பலி video

பழிவாங்கிய ரசியா உக்கிரேன் இராணுவம் 600 பேர்பலி video
இதனை SHARE பண்ணுங்க

பழிவாங்கிய ரசியா உக்கிரேன் இராணுவம் 600 பேர்பலி video

உக்கிரேன் இராணுவத்தை பழிவாங்கிய ரசியா நடத்திய பழிவாங்கும் தாக்குதல்களில் , 600 பேர் பலியாகியும் ,500 உக்கிரேன் படைகள் காயமடைந்துள்ளனர் .

தாக்குதல் பீதியில் ,தமது விமானத்தை தாமே
சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன்பரிதாபம் நிலை ஏற்பட்டுளள்து .

முழுமையாக காணொளி பாருங்கள்


இதனை SHARE பண்ணுங்க