நெச்சுருக வைக்கும் மாவீரர் புதிய பாடல்

Spread the love
நெச்சுருக வைக்கும் மாவீரர் புதிய பாடல்

புத்தம்புதிய மாவீரர் காவியம்”
ஆஸ்திரேலியாவில் உருவாகி இன்று வெளியான புத்தம்புதிய பாடல்.

புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற ஈழத்துக் குழந்தையொன்று ஈழத்தின் நிலையினை அறிந்துவர தென்றலைத் தூதுவிடுகின்றது. இப்பாடல் மாவீரர்களின் ஈடுஇணையற்ற உயிர் அர்ப்பணிப்பிற்காய் சித்தரிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது.
குழந்தை நட்சத்திரம் வித்தியாதரன் டஜிதரன்.

click here video

Leave a Reply