நீ வேண்டும் எனக்கு

நீ வேண்டும் எனக்கு
Spread the love

நீ வேண்டும் எனக்கு

எழுத படிக்க
தெரியா எனக்கு
எழுதி கொடுத்தாய்
காதல் கடிதம்

படித்து முடிப்பதற்குள்
பட்டம் பெற்று விட்டேன்
உன்னால் தானே முடிந்தது
உனக்கு நன்றி

நெஞ்சோரம் ஆலயமாய்
நீ தானே உறைந்தாய்
கண் வடிந்த கண்ணீரை
கண்ணே நீதானே துடைத்தாய்

உன்னை தொழுதே
உயிராய் எழுகிறேன்
நீ வேண்டும் எனக்கு
நீ தானே என் வாழ்வு ..!

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
ஆக்கம் 08-01-2024